skip to Main Content
91154493 tone@webhagen.no

Bak tjenesten webhagen.no står juridisk enhet Webhagen Tone Skramstad Brække. Webhagen er et enkeltpersonforetak som utfører konsulenttjenester innen design og etablering av websider og relaterte tjenester basert på WordPress og annen programvare. Tjenestevilkårene utgjøres av de generelle vilkårene nedenfor og det som spesifikt er avtalt med kunden.

Webhagen er ansvarlig for å utføre de avtalte tjenester til den avtalte pris.

Kunden er ansvarlig for å overholde sin del av avtalen. Betaling skal skje 14 dager etter fakturering med mindre annet er avtalt. Dersom ikke betaling skjer, kan Webhagen sperre de etablerte websidene og, etter purring, slette dem og annet arbeid som er utført.

Webhagen installerer programvare på kundens webhotell. Her gjelder programvarens lisensbetingelser for kunden. WordPress er åpen kildekode som distribueres fritt. Lisensvilkårene er GNU General Public Licence som gir brukeren rett til å benytte programvaren gratis, men uten garanti for feil eller mangler og uten erstatningsanvar for evt. skader. De fleste programtillegg til WordPress er underlagt samme lisensvilkår. Webhagen har ikke ansvar for feil og mangler i programvaren eller erstatningsansvar for skader den måtte forårsake.

Webhagen har opphavsrett (copyright) til design og programvare som utarbeides for kunden. Kunden gis lisensrettigheter til dette etter vilkårene i GNU General Public Licence.

Kunden er selv ansvarlig for innholdet på websidene. Webhagen har ikke ansvar for innhold som kunden publiserer på websidene. Webhagen står ikke til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser kunden måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av websidene. Dersom kunden benytter websidene til kriminell virksomhet, kan Webhagen sperre sidene og evt. slette dem og programvaren.

Webhagen er ikke ansvarlig for webhotellet kunden leier for å huse websidene. Evt. driftsproblemer, mangler eller skader er et forhold mellom kunden og leverandør av webhotellet.
Backup for nettstedet er basert på backup-rutiner hos leverandør av webhotellet. Dersom det ønskes egen backupløsning, må dette bestilles separat.

Webhagen har intet erstatningsanvar overfor tredjepart eller indirekte skader som følge av konsulenttjenesten. Erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til avtalens pris.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Bestilling og godkjenning

Navn på ansvarlig bestiller (obligatorisk)

Bekreftelsen gjelder nettsted/domene (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Jeg aksepterer med dette Webhagens tjenestevilkår

Back To Top