skip to Main Content
91154493 tone@webhagen.no

Bilde av Tone Skramstad Brække

Bak nettstedet Webhagen finner du meg, «webgartner» Tone Skramstad Brække. Jeg vil gjerne hjelpe deg med ditt behov for å komme på nett. Det inkluderer både strategisk rådgivning rundt hvordan websiden din bør bygges opp, hvordan du markedsfører deg, det tekniske rundt kjøp av domene og webhotell og mye, mye mer. Har du et web-relatert behov, så snakk med meg.

Jeg er utdannet cand. mag. i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Jeg har mange års erfaring fra arbeid med organisasjon og ledelse, fra offentlig sektor og it-sektoren. Jeg har arbeidet med alt fra store nettportaler for ErgoGroup og Posten til utvikling av rutiner og prosesser og har ledet ordresenter hvor verdikjeder og leveranse sto sentralt. Jeg bygget dessuten opp ErgoGroups første tjenestekatalog. Jeg snakker så du forstår hva jeg sier, uten for mye teknisk snikksnakk.

Jeg liker å arbeide med tekst og bilder, og synes det er stas å kunne hjelpe mennesker med deres databehov. Derfor startet jeg denne tjenesten. Jeg har ikke dyrt kontor som DU skal betale for, men arbeider hjemmefra, fra kafé og eventuelt hos deg. Jeg benytter standardisert verktøy og lager en ryddig og oversiktlig webside for deg, hvor innholdet og budskapet ditt er i fokus. Jeg hjelper deg dessuten med å finne ut hvilken informasjon du skal legge ut og hvordan fotografier og illustrasjoner kan fremheve innholdet. Enkelte tjenester kjøper jeg inn fra andre leverandører, som f.eks. grafiske tjenester og kurs.

Back To Top