skip to Main Content
91154493 tone@webhagen.no
Nordic Aviation

Nordic Aviation

Knut Larsson henvendte seg til meg med et behov om å både få laget en webside OG å få hjelp til å presentere data fra FileMaker på en god måte. Knut har en hobby som har vart over 50 år: å samle data om tyske og britiske kampfly som falt ned i norden under annen verdenskrig.

Løsningen ble å trekke ut data og viderebehandle dem, for så å presentere dataene i pdf-format. Litt pirkete prosess, det var lange rader som skulle vises fram.

Websiden hans finner du her: Nordic Aviation

Back To Top