skip to Main Content
91154493 tone@webhagen.no
Husk å Vedlikeholde WordPress

Husk å vedlikeholde WordPress

Vedlikehold er viktig. Har du en webside eller blogg, må du huske på at den også må vedlikeholdes. Dette er ikke viktig bare for innholdets skyld, men også fordi det gjøres stadig forbedringer både med hensyn til funksjonalitet og sikkerhet. Alle websider vil kreve vedlikehold, men her kan du lese litt om oppdatering av websider som bruker WordPress-plattformen. Dersom du ikke oppdaterer jevnlig, kan du komme til å finne nettstedet ditt slik:

Oppdater websiden din

Før du begynner:

Før du oppdaterer, kan du begynne med å slette alle innstikk/plugins som ikke er i bruk, om du har noen. Velg dessuten et brukernavn som er noe annet enn ‘admin’. Dersom du allerede har et brukernavn som heter ‘admin’, bør du opprette en ny bruker, men et annet brukernavn. Husk å tildele denne brukeren administratorrettigheter. Når du har gjort dette, kan du slette admin-brukeren.

Passord: Velg et passord som ikke er navn på barnet ditt, hunden eller andre ord som er lett å gjette. Det beste er et passord som består av store og små bokstaver, pluss tegn.

Du kan lese mer om sikre passord på Nortons sider. Her kan du dessuten generere et sikkert passord.

Ta backup! De fleste isp’er (altså de som leier ut webhotell til deg) har mulighet til å ta backup via kontrollpanelet sitt. Om du ikke har backup og noe skulle skje med websiden din, kan du i verste fall ha mistet alt du har lagt inn.

Hva du må oppdatere:

Du må oppdatere både plattformen, mal («template») og utvidelser/innstikk/plugins som du har installert (det siste er tre ord som betyr det samme, i siste norske versjon brukes betegnelsen «Utvidelser»). I tillegg vil også rammeverket – malen – trenge oppdatering fra tid til annen.

Det er altså tre elementer du må holde øye med:

  • WordPress-verktøyet – programvaren
  • Utvidelser/tilleggsfunksjoner du har lagt inn
  • Malen du benytter

Oppdatering av WordPress

Når det er behov for oppdatering gir WordPress melding om dette, og du ser dette ved at du finner en sort sirkel med antall oppdateringer som skal gjøres i menyen til venstre når du er i redigeringsmodus. Du finner det samme i toppmenyen. Dette betyr altså at du må logge deg inn på siden din i ny og ne, for å se om det er behov for oppdatering. Oppdateringen gjør du ved å krysse av for det som skal oppdateres – eller velg «oppdater alle». Deretter trykker du på knappen for oppdatering.

Når du har gjort alle oppdateringene, så frisk opp siden for å se om du har fått unna alle oppdateringsvarslene. Da er jobben gjort.

Plattformen WordPress

WordPress oppdateres og forbedres hele tiden. Oppdateringer vil gjerne omfatte sikkerhet, bugs og funksjonelle forbedringer. En bug kan være en mindre feil eller en svak funksjonalitet, men ikke nødvendigvis skadelig. Det kan likevel forårsake at sidene dine oppfører seg på en måte de ikke skal.

Sikkerhetsoppdateringer kan omfatte sikkerhetshull. Hackere bruker sikkerhetshull for å overta siden din. Dersom du ikke oppdaterer, risikerer du at du kan finne at websiden din kan se ut som under her – en hvit side, med en liten «hilsen» fra hackeren, at den f.eks. kan være full av pornografisk materiale – eller at siden brukes til ting du absolutt ikke ønsker deg.

Utvidelser/plugins

I tillegg til at du må oppgradere selve plattformen – altså WordPress – må du også jevnlig gå inn på sidene og sjekke om det er tilleggsfunksjoner som trenger oppdatering. Hvis ikke risikerer du at funksjonen slutter å virke som den skal, og du får «hull» på siden din.

Malen

Malen du bruker, er det visuelle uttrykket – kosmetikken – på siden din. Enten du benytter en gratismal eller har kjøpt, vil det også her skje forbedringer som vil trenge oppdatering.

…men husk å ta backup først, da!

Back To Top